TESTY KORONAWIRUS SARS-CoV-2

DOSTĘPNE TESTY NA KORONAWIRUSA SARS-CoV-2
DO PROFESJONALNEJ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ COVID-19

W naszej ofercie znajdÄ… PaÅ„stwo certyfikowane IVD testy diagnostyczne na koronawirusa o wysokiej czuÅ‚oÅ›ci oraz specyficznoÅ›ci. Opracowane zgodnie z rekomendacjami WHO w oparciu o protokoÅ‚y laboratoryjne renomowanych europejskich szpitali oraz instytutów badawczych (Charité Berlin, Instytut Pasteura w Paryżu). Proponowane przez nas testy wykrywajÄ… materiaÅ‚ genetyczny wirusa wykorzystujÄ…c stosowane w metodzie RT-QPCR specyficzne zestawy starterów oraz sond molekularnych znakowanych fluorescencyjnie.
Nasze portfolio uzupełnia amerykański przesiewowy test kasetkowy na koronawirusa wykrywający przeciwciała w klasie IgM oraz IgG skierowane przeciw antygenom wirusa SARS-CoV-2.

Testy na koronawirusa SARS-CoV-2 - Generi Biotech

Testy na koronawirusa SARS-CoV-2 - Generi Biotech

Wysokiej jakoÅ›ci elastyczne i ekonomiczne rozwiÄ…zanie diagnostyczne wykorzystujÄ…ce jednostopniowÄ… reakcjÄ™ RT-qPCR wspartÄ… strzeżonÄ… patentem technologiÄ… sond GEMINITM. System skÅ‚ada siÄ™ z dwóch alternatywnych zestawów do wstÄ™pnego testowania próbek (detekcja genu N3 lub genu E) oraz dwóch alternatywnych zestawów do potwierdzenia jedynie pozytywnych wyników testu wstÄ™pnego (detekcja genu N1 lub genu RdRP). Test na koronawirusa Generi Biotech charakteryzuje siÄ™ wyjÄ…tkowo wysokÄ… czuÅ‚oÅ›ciÄ… analitycznÄ… (<3kopii/reakcjÄ™). Producent oferuje także kontrolÄ™ wewnÄ™trznÄ… w postaci mRNA dla genu „housekeeping” B2M umożliwiajÄ…cÄ… identyfikacjÄ™ wyników faÅ‚szywie negatywnych. Test na koronawirusa Generi Biotech przeznaczony jest do wiÄ™kszoÅ›ci dostÄ™pnych na rynku aparatów do przeprowadzenia reakcji real-time PCR umożliwiajÄ…cych detekcjÄ™ w kanaÅ‚ach FAM i HEX.

SZCZEGÓŁOWY OPIS TESTU
Testy EurobioPlex SARS-CoV-2 Multiplex -  Eurobio Scientific

Testy EurobioPlex SARS-CoV-2 Multiplex - Eurobio Scientific

Proste i kompleksowe narzÄ™dzie diagnostyczne oparte na multiplexowej reakcji RT-qPCR trzech specyficznych sekwencji wirusa SARS-CoV-2  (RdRP Gene Target 1, RdRP Gene Target 2, N Gene Target 3), których identyfikacja prowadzona jest w osobnych kanaÅ‚ach detekcyjnych. Dodatkowo w zestawie jest dedykowana kontrola wewnÄ™trzna weryfikujÄ…ca ilość i jakość izolowanego RNA i/lub potencjanÄ… inhibicjÄ™ reakcji PCR. Test na koronawirusa EurobioPlex przeznaczony jest do wiÄ™kszoÅ›ci dostÄ™pnych na rynku aparatów do przeprowadzenia reakcji real-time PCR, umożliwiajÄ…cych detekcjÄ™ w kanaÅ‚ach FAM, HEX, Texas Red i Cy5.

SZCZEGÓŁOWY OPIS TESTU
Testy EliGene® COVID19 BASIC A RT - Elisabeth Pharmacon

Testy EliGene® COVID19 BASIC A RT - Elisabeth Pharmacon

Systemowe rozwiÄ…zanie obejmujÄ…ce caÅ‚oÅ›ciowo diagnostykÄ™ SARS-CoV-2 poczÄ…wszy od szybkiej 15 minutowej manualnej izolacji RNA wirusa (zestaw Viral RNA/DNA FAST Isolation Kit), skoÅ„czywszy na w peÅ‚ni kompatybilnym zestawie diagnostycznym opartym na multiplexowej reakcji RT-qPCR. Umożliwia detekcjÄ™ trzech specyficznych sekwencji koronawirusa. Dodatkowo w zestawie jest dostÄ™pna kontrola wewnÄ™trzna, weryfikujÄ…ca ilość i jakość izolowanego RNA i/lub potencjalnÄ… inhibicjÄ™ reakcji PCR. Test na koronawirusa EliGene® przeznaczony jest do wiÄ™kszoÅ›ci dostÄ™pnych na rynku aparatów do przeprowadzenia reakcji real-time PCR umożliwiajÄ…cych detekcjÄ™ w kanaÅ‚ach FAM i HEX.

SZCZEGÓŁOWY OPIS TESTU
EliGene® Viral RNA/DNA FAST Isolation Kit -Elisabet Pharmacon

EliGene® Viral RNA/DNA FAST Isolation Kit -Elisabet Pharmacon

Zestaw jest przeznaczony do szybkiej - 15 minutowej manualnej izolacji wirusowego RNA /DNA  z próbek plwociny, Å›liny oraz wymazów z policzka. Efektywność izolacji  zawdziÄ™cza  siÄ™ chronionej technologii eliminacji inhibitorów. Zestaw przeznaczony jest do pracy z próbkami klinicznymi o niewielkiej zawartoÅ›ci kwasów nukleinowych wirusa. Wyizolowane DNA/RNA wykazuje odpowiednio wysokÄ… czystość wystarczajÄ…cÄ… do efektywnej amplifikacji wirusowego RNA i DNA obecnego w próbkach klinicznych.

SZCZEGÓŁOWY OPIS TESTU
2019-nCoV IgG/IgM RapiCardTM InstaTest Diagnostics Automation Cortez Diagnostics

2019-nCoV IgG/IgM RapiCardTM InstaTest Diagnostics Automation Cortez Diagnostics

Test kasetkowy oparty na immunochromatografii przeznaczony do profesjonalnego użycia. Umożliwia szybki screening osób potencjalnie zakażonych SARS-CoV-2 wykrywajÄ…c przeciwciaÅ‚a specyficznie skierowane przeciw antygenom wirusa. Detekcja przeciwciaÅ‚ w klasie IgM oraz IgG zachodzi w osobnych Å›cieżkach rozdziaÅ‚u chromatograficznego. MateriaÅ‚em do badaÅ„ może być zarówno surowica, osocze, krew żylna, jak i krew wÅ‚oÅ›niczkowa z palca. Wynik badania otrzymuje siÄ™ w ciÄ…gu 10 minut. Test charakteryzuje siÄ™ bardzo wysokimi wskaźnikami czuÅ‚oÅ›ci oraz specyficznoÅ›ci.

SZCZEGÓŁOWY OPIS TESTU