Testy EurobioPlex SARS-CoV-2 Multiplex - Eurobio Scientific

Testy EurobioPlex SARS-CoV-2 Multiplex -  Eurobio Scientific

Certyfikowany zestaw diagnostyczny (CE IVD) dedykowany do wykrywania wirusa SARS-CoV-2 w mutiplexowej reakcji RT QPCR.

Zestaw oparty jest na sekwencjach starterów oraz sond molekularnych rekomendowanych przez WHO i jest zgodny z protokołem postępowania opracowanym przez grupę badawczą Instytutu Pasteura.

Test charakteryzuje się wysoką specyficznością ze względu na niezależną detekcję trzech sekwencji docelowych wirusa: jednej sekwencji w genie N oraz dwóch niezależnych sekwencji w genie RdRp, stanowiąc dodatkową weryfikację otrzymanego wyniku. Co ważne, identyfikacja tych sekwencji odbywa się w różnych kanałach detekcji (FAM, HEX, TEXAS RED), co gwarantuje pełną kontrolę nad poprawnością przebiegu reakcji, a tym samym pewność, co do wiarygodności wyniku.

Dodatkowo do zestawu dołączona jest kontrola wewnętrzna, którą można zastosować zarówno przed jak i po izolacji materiału genetycznego koronawirusa. Dedykowana jest do sprawdzenia poprawności przeprowadzonej  izolacji RNA wirusa (niezależnie od zastosowanej metody), a także do wykluczenia ewentualnej inhibicji reakcji PCR. Detekcja kontroli wewnętrznej odbywa się niezależnie od pozostałych sekwencji w oddzielnym, czwartym kanale detekcyjnym (Cy5).